Η πολυγλωσσία των κατοίκων αυτού του πλανήτη έχει από τα πανάρχαια χρόνια καταστήσει απαραίτητη την ύπαρξη «μεταφραστών – διερμηνέων» για την εξυπηρέτηση εμπορικών και άλλων συναλλαγών.


Με την πάροδο των αιώνων, την ανάπτυξη του πολιτισμού και της πολυπλοκότητας των ανθρωπίνων σχέσεων, ιδιωτικών και δημοσίων (διαπροσωπικών, εμπορικών – οικονομικών πολιτικών, πολιτισμικών), η μετάφραση έγινε επιστήμη και στη συνέχεια επάγγελμα, είτε προφορικά από τον διερμηνέα είτε γραπτά από τον μεταφραστή. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτός καλείται να μεταφράσει από μια γλώσσα σε μια άλλη ποικίλα κείμενα, από μια απλή επιστολή μέχρι δημόσια έγγραφα ή κείμενα επιστημονικά και λογοτεχνικά. Πρέπει, λοιπόν,  εκτός από την πλήρη κατοχή και γνώση της «ξένης» γλώσσας (γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο), να αποδίδει ανάλογα και το ύφος του κειμένου, ώστε να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια και πιστότητα και να μην εξαλείφονται ή παραποιούνται τα στοιχεία του πρωτότυπου, με σεβασμό όμως πάντα στην ιδιαιτερότητα της γλώσσας προς την οποία γίνεται η μετάφραση.


Προσωπική μου επιδίωξη και φιλοδοξία είναι, ασκώντας αυτό το επάγγελμα, να υπηρετώ όλους τους παραπάνω στόχους, αποσκοπώντας πάντα στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.